Ons advies

Elke overheidsopdracht heeft specifieke kenmerken en elk van de Brusselse maatwerkbedrijven beschikt over specifieke vaardigheden en ervaring. Daarom raden wij u het volgende aan ...

Raadpleeg onze helpdesk (de Brusselse federatie van MB's)

Neem contact op met onze beroepsfederatie op het ogenblik dat u uw bestek opstelt. Onze specialisten kunnen u adviseren naargelang uw intenties en de bijzonderheden van uw opdracht.
Als het aangewezen blijkt, zullen ze u een geschikte sociale clausule aanraden (een perceel of de hele opdracht voorbehouden, de opdracht in specifieke percelen verdelen, aangepaste keuze van technische kenmerken, een deel van de uitvoering van de opdracht voorbehouden, ...), in samenwerking met het bestuur Brussel Plaatselijke Besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (directie Overheidsopdrachten) om zo de opsteller de nodige rechtszekerheid te waarborgen.

U kunt ook onze helpdesk vragen om een prospectieve analyse uit te voeren van uw opdrachten. Voordeel: u kunt zo achterhalen welke opdrachten geschikt zijn voor samenwerking met MB's in uw regio.

Als uw bestelbon of bestek al opgesteld zijn en het gaat om een procedure zonder bekendmaking, zend het document dan naar ons op: wij sturen het door naar MB's die hierop kunnen ingaan.

 Raadpleeg onze technische fiches

De Brusselse maatwerkbedrijven bieden u leveringen en aanneming van diensten/werken aan  die het voorwerp kunnen vormen van sommige van uw opdrachten. U vindt ze hier terug in de vorm van technische fiches die onze capaciteiten, onze adviezen om de opdracht toegankelijker te maken voor MB's, onze referenties en de relevante contactgegevens bevatten zodat u ons rechtstreeks kunt raadplegen.

  Overheidsopdrachten voor diensten

  Overheidsopdrachten voor leveringen

  Overheidsopdrachten voor werken

Organiseer een info- of uitwisselingssessie

FEBRAP biedt info- en uitwisselingssessie aan voor instellingen die onderworpen zijn aan de regelgeving inzake overheidsopdrachten.

Tijdens een ontbijt in uw lokalen bespreken wij de mogelijkheden voor samenwerking met de Brusselse maatwerkbedrijven.

Een dergelijke sessie richt zich tot alle opdrachtgevers en verantwoordelijken van technische en administratieve diensten die betrokken zijn bij de overheidsopdrachten binnen de instelling.

Doel van deze aanpak:

  • De waarden van de maatwerksector voorstellen.
  • De mogelijke vormen van samenwerking achterhalen tussen de aanbestedende overheid en de maatwerkbedrijven.
  • Oplossingen voorstellen om de overheidopdrachten toegankelijker te maken voor werknemers met een handicap.
  • Samen nadenken over de beroepen van morgen die de MB's kunnen uitbouwen om tegemoet te komen aan de noden van de aanbestedende overheden.

Totale duur: 2 uur
Contacteer ons om een dergelijke sessie te organiseren in uw lokalen.

Innoveer samen met ons

De overheidsbehoeften van vandaag zijn voor de maatwerkbedrijven de opdrachten van morgen.

De gemeente Anderlecht heeft de gok gewaagd om geen referenties te vragen opdat een maatwerkbedrijf zou kunnen inschrijven voor haar overheidsopdracht voor de verdeling van het gemeenteblad. Resultaat: 10 jobs voor personen met een handicap, en burgers die tevreden zijn over het geleverde werk! Bekijk de video.

MB's richten zich in hoofdzaak op de economische wereld en haar noden op het vlak van onderaanneming voor productie. Het beheersen van actuele beroepen vormt echter een grote troef, alsook het enorme vermogen van de sector om zich aan de meest uiteenlopende diensten aan te passen.

Het is immers de dagelijkse business van de sector om tegemoet te komen aan de meest onverwachte vragen van de markt. De vragen analyseren, ze becijferen, de productieteams organiseren met inachtneming van de vaardigheden van elkeen: dat is de uitdaging van elke dag voor de MB's. Voor bepaalde opdrachten kan overwogen worden samen te werken met andere ondernemingen uit de sociale economie.

Aangepast werk omvat het aanpassen van de werkposten om bepaalde beperkingen van de werknemer te overkomen, maar ook het voortdurend aanpassen van de organisatie aan de bestendig veranderende noden van de markt.

Iedereen heeft zijn beperkingen en zijn eigen tekortkomingen, wat vaak leidt tot een handicapsituatie. De kerntaak van de maatwerkbedrijven bestaat erin die beperkingen te overkomen, om de echte vermogens van elkeen naar boven te brengen via een geschikte werkorganisatie en aangepaste instrumenten.

De roeping van MB's is elke dag alles in het werk te stellen om iedereen een nuttige en lonende taak te geven binnen het bedrijf, opdat die van daaruit zijn of haar plaats te vinden in de samenleving. Flexibiliteit, aanpassingsvermogen en grenzen overwinnen zijn de kernwoorden die de sector verenigen.

De toegang tot overheidsopdrachten voor maatwerkbedrijven vormt een nieuwe socio-economische uitdaging die we samen tot een goed eind kunnen brengen: laten we samen nieuwe vooruitzichten bieden aan deze niche binnen de eerlijke economie.

Hebt u een project? Leg het aan ons voor!

Uw overheidsopdrachten duurzamer maken

Contacteer ons !  

HARDE WERKERS ? ZEKER EN VAST !

Nieuws

Alle nieuws

Maatwerkbedrijven (MB's), vroeger 'beschutte werkplaatsen' genoemd, stellen personen met een handicap te werk. Daartoe bieden ze bedrijven, overheden en particulieren talrijke diensten aan.