Diversiteitslabel 2016: and the winners are…

Na Manufast en La Ferme Nos Pilifs, die het label in 2015 behaalden, behoren voortaan ook l'Ouvroir en Citeco tot de club van de koplopers op het vlak van diversiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Op 9 december laatsleden ontvingen ze het label "Diversiteit, daar werken we mee", toegekend door de dienst Diversiteit van Actiris, uit handen van Didier Gosuin (minister van Tewerkstelling).

Dit label beloont bedrijven die een positieve evaluatie krijgen nadat hun diversiteitsplan twee jaar in voege is.

De uitreiking van de labels vormt een uitgelezen kans om de uitwisseling van ervaring en kennis te stimuleren tussen de bedrijven die een diversiteitsplan hebben uitgewerkt en de verschillende partners. Er kan op zo'n moment samen nagedacht worden over het opzetten van een diversiteitsbeleid binnen een bedrijf.

Hieronder lees je de reactie van beide in 2016 bekroonde beschutte werkplaatsen. 

 

L’Ouvroir

Ons diversiteitsplan vormde voor ons een echt moment van introspectie. Het zette ons ertoe aan een blik te werpen op de vele facetten van onze onderneming, onze verworvenheden ter zake en onze mogelijke verbeterpunten. Voor ons als ZKO was de niet-aflatende steun van het Actiris-team erg waardevol, en we danken hen daarvoor. Dit label wordt voor ons een van de beste middelen om onze waarden op het vlak van inclusie en respect voor de individuele persoon tot uiting te laten komen. We moedigen elke Brusselse onderneming aan om deze stap te zetten!

Meer info over L'Ouvroir vzm

   

Citeco

Onze voornaamste uitdaging was het stelselmatig invoeren van moderne HRM-tools: in netwerk aan de slag gaan voor de aanwervingen, eenvormige functiegesprekken, een vormingsplan, een duidelijk organogram waarvan iedereen op de hoogte is enz. Een sleutelmoment? Ongetwijfeld de naamsverandering van ONA Entreprise naar Citeco in januari 2015. Dat proces vormde de gelegenheid om onze waarden inzake openheid voor verschil nog eens te benadrukken. Citeco is midden in de stad gevestigd en omarmt volledig de culturele, sociale en economische diversiteit van Brussel.

Meer info over Citeco vzm

« Terug naar nieuwslijst
Contacteer ons !  

Harde werkers? Zeker en vast !

Nieuws

Alle nieuws

Maatwerkbedrijven (MB's), vroeger 'beschutte werkplaatsen' genoemd, stellen personen met een handicap te werk. Daartoe bieden ze bedrijven, overheden en particulieren talrijke diensten aan.