Laureaten van BeCircular 2019

Dit jaar zullen drie maatwerkbedrijven in het kader van de BeCirculair-projectoproep innovatieve en duurzame projecten in ons gewest coördineren of ermee samenwerken.

Project Branche: La Ferme Nos Pilifs

Branche is ontstaan uit de ontmoeting tussen La Ferme Nos Pilifs en Coopeos en beantwoordt aan onze gemeenschappelijke bekommernis: het beter hergebruiken van groenafval dat in grote hoeveelheden aanwezig is op het lokale niveau. Branche zal positieve effecten hebben voor het milieu, de maatschappij en de economie. Dit project zal een voorbeeld zijn voor een meer globale beweging die streeft naar een beter gebruik van deze enorme groenafvalberg in Brussel.

Meer info? 

Project Handymade: Ouvroir

L’Ouvroir profileert zich als ambachtelijk confectieatelier dat vooral actief is in de valorisatie van leer, textiel en werfzeilen.

L’Ouvroir biedt een gepersonaliseerde dienst aan voor de valorisatie van afval afkomstig van bedrijven en overheden. Bijvoorbeeld: een ticketautomaat van de MIVB wordt een sleutelhangerbox, werfdoeken worden een Handymade zak, gebruikt leer wordt een nieuw lederwarenproduct, en textielresten en -stalen worden gebruikt voor de afwerking van mantels.

Met zijn productiecapaciteit wil L’Ouvroir zijn klanten de mogelijkheid bieden hun eigen afval opnieuw te benutten voor commerciële doeleinden of voor eigen gebruik en ideeën uit de circulaire economie laten evolueren tot afgewerkte producten. De innovatie is het resultaat van de samenwerking tussen het productieatelier en het MAD-platform (mode & design Brussel). 

Meer info?  

Project voor circulair centrum voor elektrisch en elektronisch afval: APAM

Dit project, geleid door CF2D, en uitgevoerd in partnership met APAM, wil een centrum creëren dat volgende opdrachten heeft:

- Klein AEEA afkomstig uit drie vooruitziende en bewarende afvalstromen in het BHG herstellen.

- Het herstelde AEEA verdelen en hergebruiken via gerichte kanalen.

- De nog werkende onderdelen van het AEEA hergebruiken in de AEEA-stroom om ander AEEA te herstellen.

- Het AEEA dat ingezameld werd door het CCEE maar onherstelbaar is reinigen, ontmantelen en recycleren.

- Industriële ecologische processen creëren op één centrale locatie in een combinatie van circulaire economie, deeleconomie, functionele economie en solidaire economie, en daarbij laaggeschoolden en mensen met een handicap tewerkstellen.

Meer info?

« Terug naar nieuwslijst
Contacteer ons !  

Harde werkers? Zeker en vast !

Nieuws

Alle nieuws

Maatwerkbedrijven (MB's), vroeger 'beschutte werkplaatsen' genoemd, stellen personen met een handicap te werk. Daartoe bieden ze bedrijven, overheden en particulieren talrijke diensten aan.