Uw quotum

Quota personen met een handicap: rekenhulp voor de opdrachten die u aan maatwerkbedrijven toevertrouwt

 

Overheidsinstellingen zijn onderworpen aan quota voor de indienstneming van personen met een handicap. Het cijfer varieert aanzienlijk naargelang het bestuursniveau of het gewest.

Logischerwijs moedigen de meeste regelgevingen rond dit quotum ertoe aan een beroep te doen op maatwerkbedrijven om overheidsopdrachten uit te voeren, aangezien zo op een onrechtstreekse manier personen met een handicap worden tewerkgesteld. Die uitbesteding kan benut worden om het quotum te bereiken, en dat volgens redelijk eenvoudige berekeningsregels.

 Hierna vindt u de verplichtingen en regels met betrekking tot op uw instelling.

> Brusselse gemeenten:

> Brusselse OCMW's:

> Provincies, gemeenten, OCMW's en verenigingen van overheidsdiensten van het Waals Gewest:

> Federale instellingen:

> Franse Gemeenschapscommissie:

> Diensten van de Fédération Wallonie-Bruxelles (en bepaalde eraan verbonden instellingen van openbaar nut):

> Vlaamse administratie:

Teneinde de algemene tewerkstellingsgraad te verhogen van deze doelgroep die op de arbeidsmarkt fel gediscrimineerd wordt, en om u tijd te doen winnen, bieden wij gratis tools aan om uw overheidsopdrachten toegankelijker te maken voor maatwerkbedrijven.

Klik hier voor meer.

Uw overheidsopdrachten duurzamer maken

Contacteer ons !  

HARDE WERKERS ? ZEKER EN VAST !

Nieuws

Alle nieuws

Maatwerkbedrijven (MB's), vroeger 'beschutte werkplaatsen' genoemd, stellen personen met een handicap te werk. Daartoe bieden ze bedrijven, overheden en particulieren talrijke diensten aan.