Uw positionering naar buiten toe

U wilt aan uw klanten, leveranciers en medewerkers graag laten weten dat u openstaat voor diversiteit? Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt aan bedrijven die over een diversiteitsplan beschikken de mogelijkheid om een label te behalen.

Een beroep doen op een maatwerkbedrijf is een van de acties die u in het kader van dit plan kunt ondernemen.

 

Om Meer te weten

    Meer weten over het diversiteitslabel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
    In 2011 verkreeg L’Oréal het diversiteitslabel, meer bepaald als gevolg van haar acties tot bevordering van de socioprofessionele integratie van personen met een handicap. Bekijk de video.

 

Onderneming: uw maatschappelijke verantwoordelijkheid

Contacteer ons !  

HARDE WERKERS ? ZEKER EN VAST !

Nieuws

Alle nieuws

Maatwerkbedrijven (MB's), vroeger 'beschutte werkplaatsen' genoemd, stellen personen met een handicap te werk. Daartoe bieden ze bedrijven, overheden en particulieren talrijke diensten aan.